Disclaimer

Diva Fashion Accessories (www.divashop.nl) spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden producten.

Diva Fashion Accessories behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Diva Fashion Accessories geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan Diva Fashion Accessories geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van - of fouten of vertraging in - het verstrekken van informatie.

Diva Fashion Accessories (www.divashop.nl) garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Diva Fashion Accessories aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de site waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Alle intellectuele eigendomsrechten en databankrechten met betrekking tot de inhoud en werking van deze site van Diva Fashion Accessories komt uitsluitend toe aan Logict dan wel Diva Fashion Accessories.

Bezoekers zijn uitsluitend gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Diva Fashion Accessories of Logict is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren.

 

Dolce Luna Exoal Fab. Geen KumKum Lilly! Soho Hearts Sugarz CIN Dyrberg Kern By Soos Souza for kids Deriva jewels Starfish Step by Step Melano Clic Creations Josh Fiva Jewelry Nahui Ollin Mippies SuperTrash Onobo